Kort #12934

 HÖr från lunden ekogen dalen
Se: E 1836 yy

Information

Kortnr:
12934
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr från lunden ekogen dalen
Se: E 1836 yy

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort