Kort #13145

 • » *

I Engelande kansl där seglade en brigg

Se: E 1902 u1^ - 1905 zz - r3 - 1906 b3 - 1907

u3 - 1909 mm - xx - 1911 c3>- 1913 b2 - 1915 p
,	2	4	C- 1911 j3

1916 e - e4 - 1920 j -

xx -
- kk

Information

Kortnr:
13145
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

• » *

I Engelande kansl där seglade en brigg

Se: E 1902 u1^ - 1905 zz - r3 - 1906 b3 - 1907

u3 - 1909 mm - xx - 1911 c3>- 1913 b2 - 1915 p
, 2 4 C- 1911 j3

1916 e - e4 - 1920 j -

xx -
- kk

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort