Kort #13081

 I briet utav- vänner och sällekaperero
Se: N 1803 d.

Information

Kortnr:
13081
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I briet utav- vänner och sällekaperero
Se: N 1803 d.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort