Kort #13155

 I ett hus på 3ryggargatan
Se: 0 Boman

Information

Kortnr:
13155
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I ett hus på 3ryggargatan
Se: 0 Boman

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort