Kort #13067

 r

I Betlehem födde Maria sin son...]
Se: [Före 1700.Vis.Andl. 1695 a]

Information

Kortnr:
13067
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I Betlehem födde Maria sin son...]
Se: [Före 1700.Vis.Andl. 1695 a]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort