Kort #13141

 r	i

I en skog på berget Ida ...

Se: E 1866 b,e,k,m,<Jt ,y,tt ,xx . 1867 a, i,k,r,

aa,yyj 1868 h,l,aa,ff; 1869 d"

Information

Kortnr:
13141
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r i

I en skog på berget Ida ...

Se: E 1866 b,e,k,m,<Jt ,y,tt ,xx . 1867 a, i,k,r,

aa,yyj 1868 h,l,aa,ff; 1869 d"

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort