Kort #12690

 Hur svår är världens törnedal
Se: E 18514- pp; 1855 s

Information

Kortnr:
12690
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hur svår är världens törnedal
Se: E 18514- pp; 1855 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort