Kort #12835

 Här uti staden Norrköpeng

mel: Kom fiskarpiltar

E 1913 q - 1914 cc -

Information

Kortnr:
12835
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här uti staden Norrköpeng

mel: Kom fiskarpiltar

E 1913 q - 1914 cc -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort