Kort #13037

 Hören hit go ' vänner, alla på en gång
(av Ax. M-n.)

E 1912 g -

Information

Kortnr:
13037
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hören hit go ' vänner, alla på en gång
(av Ax. M-n.)

E 1912 g -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort