Kort #13093

 I dalen där eitter en duva allen
Se: N 1834 m

Information

Kortnr:
13093
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I dalen där eitter en duva allen
Se: N 1834 m

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort