Kort #13433

 I Sthlm nyligen hände ett gräsligt dubbelmord
mel: På Sthlms redd vid Skeppsbron

Information

Kortnr:
13433
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Sthlm nyligen hände ett gräsligt dubbelmord
mel: På Sthlms redd vid Skeppsbron

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort