Kort #13302

 I medelpunkten av vårt lilla Bleking
Se: E 184-7 rr

Information

Kortnr:
13302
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I medelpunkten av vårt lilla Bleking
Se: E 184-7 rr

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort