Kort #13054

 I afton mig lyster en visa här sjunga
Se: U 20 g

Information

Kortnr:
13054
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I afton mig lyster en visa här sjunga
Se: U 20 g

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort