Kort #13063

 I berg och dal en hydda stod det var ett nödens

hem ...

Se: E I896 p

Information

Kortnr:
13063
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I berg och dal en hydda stod det var ett nödens

hem ...

Se: E I896 p

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort