Kort #13127

 I en
Se: ]

båt på LovÖfjorden ...

3 1910 kk - I9II C5 - 1916	- mel: Selmas

klagan -

Information

Kortnr:
13127
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I en
Se: ]

båt på LovÖfjorden ...

3 1910 kk - I9II C5 - 1916 - mel: Selmas

klagan -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort