Kort #13344

 I Norden växer en ädel stam . ..
Se: E 1892

Information

Kortnr:
13344
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Norden växer en ädel stam . ..
Se: E 1892

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort