Kort #13049

 Hösten nalkas dyster av naturen
Se: N 181+5 f

Information

Kortnr:
13049
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hösten nalkas dyster av naturen
Se: N 181+5 f

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort