Kort #13326

 I många många år han drev
Se: 0 Lindbäck b,f, j

t

Information

Kortnr:
13326
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I många många år han drev
Se: 0 Lindbäck b,f, j

t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort