Kort #13470

 I Trälleborg min första morgon randas
E 1912 bb - 1919 j - av Nils Lindström

1921 j -

Information

Kortnr:
13470
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Trälleborg min första morgon randas
E 1912 bb - 1919 j - av Nils Lindström

1921 j -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort