Kort #13100

 I den stilla dal i den gröna sal
3	)	D	*

1892	srJ

E 1891 W,fl894 d, 1895 OO, 1897 s

,

1900 ee/^1901 qq, 1902 qq - cr
I9O4 i - y3 - 1905 Him - 1906 11 -

1908 rr - 1915 ii -

- 1899 jj, q3

k4 - 1903 aa

g3 - 1907 q3

Information

Kortnr:
13100
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I den stilla dal i den gröna sal
3 ) D *

1892 srJ

E 1891 W,fl894 d, 1895 OO, 1897 s

,

1900 ee/^1901 qq, 1902 qq - cr
I9O4 i - y3 - 1905 Him - 1906 11 -

1908 rr - 1915 ii -

- 1899 jj, q3

k4 - 1903 aa

g3 - 1907 q3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort