Kort #13252

 r

I Karleborg där bodde en adelsman så rik

Se: Uti Stralsund där bodde ...

'I

Information

Kortnr:
13252
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I Karleborg där bodde en adelsman så rik

Se: Uti Stralsund där bodde ...

'I

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort