Kort #12907

 Hör du ej bjällrorna, hör du hur sången
av G. Pröding

Information

Kortnr:
12907
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör du ej bjällrorna, hör du hur sången
av G. Pröding

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort