Kort #12875

 Högt ljuder Sveriges namn på jord , ..

Se: E 1904- ra? - 1908 bb - 1913 v2 - 1915
.	1916 j4 -

C En bonddrängs lustiga national sang:
Höckt juder svärjee namn på jord ...

Information

Kortnr:
12875
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Högt ljuder Sveriges namn på jord , ..

Se: E 1904- ra? - 1908 bb - 1913 v2 - 1915
. 1916 j4 -

C En bonddrängs lustiga national sang:
Höckt juder svärjee namn på jord ...

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort