Kort #13404

 r	^

I som själ och hjärta han ...

Se: P 20 a

Information

Kortnr:
13404
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r ^

I som själ och hjärta han ...

Se: P 20 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort