Kort #13275

 r

I Ludvikatrakten bland skogar och berg ...

[8.v E.Eriksson

Se: 0 Gyllenpalm

Information

Kortnr:
13275
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I Ludvikatrakten bland skogar och berg ...

[8.v E.Eriksson

Se: 0 Gyllenpalm

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort