Kort #13448

 r

I Sveriges land har timat ett brott..

Ses 0 Svensson,Martin c

Information

Kortnr:
13448
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I Sveriges land har timat ett brott..

Ses 0 Svensson,Martin c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort