Kort #12981

 HÖr mina, käre och älskade vänner
Se: Zz 1857 c

Information

Kortnr:
12981
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr mina, käre och älskade vänner
Se: Zz 1857 c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort