Kort #13299

 I marken sa.tt den älskeliga Flora
Se; N 1+1

Information

Kortnr:
13299
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I marken sa.tt den älskeliga Flora
Se; N 1+1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort