Kort #12860

 Hästiing
Se: Bland

alla bönder många som uti F-bo var

Information

Kortnr:
12860
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hästiing
Se: Bland

alla bönder många som uti F-bo var

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort