Kort #13193

 I Guds försyn och vilja...

Se: [Före 1700. Vis.Världsl. 1617 aj

Information

Kortnr:
13193
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Guds försyn och vilja...

Se: [Före 1700. Vis.Världsl. 1617 aj

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort