Kort #12821

 Här ska[ll] Ni finna här ska Ni
Se: E 1910 00

finna en
doffeljänta

Information

Kortnr:
12821
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här ska[ll] Ni finna här ska Ni
Se: E 1910 00

finna en
doffeljänta

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort