Kort #12654

 r

Hur

Se:

ledsamt är ej
^a 3 ä

detta eom har vid Malmslätt
hänt ... [av V.Snockeon]

Information

Kortnr:
12654
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

Hur

Se:

ledsamt är ej
^a 3 ä

detta eom har vid Malmslätt
hänt ... [av V.Snockeon]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort