Kort #13192

 r

I Gud. jag fröjdas
Se: Zz 1773 b

Information

Kortnr:
13192
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r

I Gud. jag fröjdas
Se: Zz 1773 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort