Kort #13119

 I djupet av Stotsjön bland pärlor, korall
Se: S 1899 a

Information

Kortnr:
13119
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I djupet av Stotsjön bland pärlor, korall
Se: S 1899 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort