Kort #13222

 I hjärtat jag gömmer den älskades bild
(av J. H. Chronwall)

E 1904 s - 1908 m - 1917 i -

Information

Kortnr:
13222
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I hjärtat jag gömmer den älskades bild
(av J. H. Chronwall)

E 1904 s - 1908 m - 1917 i -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort