Kort #12740

 Huvudstaden uti Österrike
Se: E 1882 m3

Information

Kortnr:
12740
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Huvudstaden uti Österrike
Se: E 1882 m3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort