Kort #13418

 I statsmän och I ämbetsmän
Se: E 1846 b; 1850 c

Information

Kortnr:
13418
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I statsmän och I ämbetsmän
Se: E 1846 b; 1850 c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort