Kort #13383

 d A? JL	o j-v-

S C— : C)

täckarte]

-w	-tc-

Information

Kortnr:
13383
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

d A? JL o j-v-

S C— : C)

täckarte]

-w -tc-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort