Kort #13153

 I et gott berådh. vel betenckt modh ...

r* r\ ■

Se: FÖxe 1700. Litt.Sv.:[Någhra andeliga vij

Information

Kortnr:
13153
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I et gott berådh. vel betenckt modh ...

r* r\ ■

Se: FÖxe 1700. Litt.Sv.:[Någhra andeliga vij

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort