Kort #13376

 I sin ungdom så fager märkte hon dödens bud
Se: E 1880 m

Information

Kortnr:
13376
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I sin ungdom så fager märkte hon dödens bud
Se: E 1880 m

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort