Kort #13016

 HÖx på kamrater var och en ...

Se: [Uppe.Z.P.e.22:12] (1810) [e isio p]=skiiling-

tryck. Samlingsband av fotokopior. 8:10.

Information

Kortnr:
13016
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖx på kamrater var och en ...

Se: [Uppe.Z.P.e.22:12] (1810) [e isio p]=skiiling-

tryck. Samlingsband av fotokopior. 8:10.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort