Kort #12999

 Hör nu på mig alla, nu skall en stund jag tralla

1

av Nils Lindström, mel: Storstugans marsch
E 1912 nn

Information

Kortnr:
12999
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör nu på mig alla, nu skall en stund jag tralla

1

av Nils Lindström, mel: Storstugans marsch
E 1912 nn

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort