Kort #13440

 I Sunnansjö det timat helt nära Ufeborg
Mel. I låga ryttartorpet

E 1913 r

- tt -

Information

Kortnr:
13440
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Sunnansjö det timat helt nära Ufeborg
Mel. I låga ryttartorpet

E 1913 r

- tt -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort