Kort #13364

 I rosens doft

E 1904 11 - h4 - 1906 o5 - 1907 o - d'
1910 u4 - 1912 f2 - 1915 cc - 1916 s3

-	1908 p

Information

Kortnr:
13364
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I rosens doft

E 1904 11 - h4 - 1906 o5 - 1907 o - d'
1910 u4 - 1912 f2 - 1915 cc - 1916 s3

- 1908 p

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort