Kort #13092

 I Dalarne då en fiskarhustru fick spörja ...
Se: E 1895 t3 - 1898 e5 - 1900 x, 1901 h4, 1904

1905 aa - 1910 u4 - 1912 mel: Och P. Jönsson

Information

Kortnr:
13092
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Dalarne då en fiskarhustru fick spörja ...
Se: E 1895 t3 - 1898 e5 - 1900 x, 1901 h4, 1904

1905 aa - 1910 u4 - 1912 mel: Och P. Jönsson

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort