Kort #12917

 HÖr du lille gosse vad tänker du på ...
Se: 2 1381 11

Information

Kortnr:
12917
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

HÖr du lille gosse vad tänker du på ...
Se: 2 1381 11

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort