Kort #13206

 I hastighet min egen van
Se: E 1874- oo; 1875 ss

Information

Kortnr:
13206
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I hastighet min egen van
Se: E 1874- oo; 1875 ss

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort