Kort #13379

 I skimrande bruddräkt så vit som en snö ...

Se: E 1890 p, pp, g3, 1891 1892 d, 1, hh, qq,
yy, k-5,

G 322

E 1895 y, cc, 1894 aa, k^, 1895 bb, I896 ±J,
1897 o - v - yy - 1898 p - 1899 bb - ee -t
1900 m, i5, 1901 m, y", 1902 q? - 1904 «

1905 xx - 1906 q' - 1907 vv - dP - s'’ -
1910 b5 - h5 - t3 - 1911 u - 1912 qq -
1915 qq - 1916 ii - 1920 1 -

SS -

Information

Kortnr:
13379
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I skimrande bruddräkt så vit som en snö ...

Se: E 1890 p, pp, g3, 1891 1892 d, 1, hh, qq,
yy, k-5,

G 322

E 1895 y, cc, 1894 aa, k^, 1895 bb, I896 ±J,
1897 o - v - yy - 1898 p - 1899 bb - ee -t
1900 m, i5, 1901 m, y", 1902 q? - 1904 «

1905 xx - 1906 q' - 1907 vv - dP - s'’ -
1910 b5 - h5 - t3 - 1911 u - 1912 qq -
1915 qq - 1916 ii - 1920 1 -

SS -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort