Kort #13341

 I nitti runda dagar vi här på lägret gå.

Se: E 1900 u3

Information

Kortnr:
13341
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I nitti runda dagar vi här på lägret gå.

Se: E 1900 u3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort