Kort #12742

 Hvide, Hjalmar
3e: Wide

Information

Kortnr:
12742
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hvide, Hjalmar
3e: Wide

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort